12 mei 2016

Zondag 1 mei 2016 bestond onze partij 70 jaar

Een mijlpaal die wij vierden bij café  ‘I Gen Dörp’ in Wijnandsrade. Oud gediende en jonge honden bij elkaar.

Maar ook een bijzonder persoon in ons midden: Willy VerboomWilly 360px

25 jaar lid en dus een hele goede reden voor het landelijk bestuur om onze lokale voorzitter (Huub Kockelkoren) de eer te geven onze Willy de versierselen en de bloemen te overhandigen die behoren bij een 25 jarige jubileum.

Willy is gedurende deze 25 jaar zeer actief geweest. In de beginjaren als lid van het afdelingsbestuur, daarna is ze ruim 12 jaar namens onze partij lid van de gemeenteraad geweest. Nadat zij 3 termijnen in de raad heeft gezeten heeft zij gedurende een aantal jaren zowel het secretariaat, als het penningmeesterschap van de afdeling gedaan.
Op dit moment is zij penningmeester en ook nog steun en toeverlaat van onze fractie.

Willy, wij hopen van ganser harte dat je nog heel veel jaren je wilt inzetten (in goede gezondheid) voor onze mooie sociaal democratische club.

Een ontzettend dank je wel!!!

Met rode groet van de gehele club!