18 november 2013

vragen over “De Tour de France naar Limburg”

Namens de Statenfractie Partij van de Arbeid stelt Lars Kockelkoren vragen aan GS over de mogelijkheid om in 2015 de Tour de France Limburg als finish en / of startplaats van een etappe te laten zijn.

 

Aan het College van Gedeputeerde Staten
van de Provincie Limburg
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

Nuth, zondag 17 november ’13

Betreft: vragen artikel 38 R.v.O. De Tour de France naar Limburg

Geacht College,

Afgelopen week heeft de gemeente Utrecht “le grand départ la Tour de France 2015” binnengehaald.

De Statenfractie van de Partij van de Arbeid Limburg is verguld dat een dergelijk
mondiaal wielerevenement ons land aandoet.

Als provincie Limburg zetten wij in op het versterken van het “merk” Limburg, is de wielrensport de speerpuntensport nummer 1. Het Limburgse landschap is bij uitstek geschikt om prachtige wielrenwedstrijden te organiseren.

Afgelopen vrijdag was in dagblad De Limburger te lezen dat “Limburg nog niet tuk is op Tour van 2015” In datzelfde artikel wordt gedeputeerde Lebens geciteerd: “zeg nooit, nooit. We moeten er zeker over nadenken. Vooral omdat het na 2015 vermoedelijk weer een aantal jaren zal duren voordat de Tour in de buurt is.”

Vandaar dat de Partij van de Arbeid volgende vragen heeft:

  1. Bent u het met ons eens dat het een mooie kans is om de Tour de France Limburg te laten aandoen?
  2. Bent u bereid een sterke lobby op te zetten om in 2015 een finish en/of een start van een etappe in onze provincie te laten plaats vinden?
  3. Bent u bereid ons in de commissie CWL te informeren over de voortgang van deze lobby?

Wij zien uw antwoorden gaarne tegemoet.

Met vriendelijke groet,
namens de Statenfractie Partij van de Arbeid
Lars Kockelkoren                                          
06-53842001
lehkockelkoren@kpnmail.nl