29 november 2016

Verslag ledenvergadering PvdA afd. Nuth 24 november 2016

Aanwezig: Huub Kockelkoren, Lars Kockelkoren, Joost Geurts, Jan Janssen, Richard Griffijn, Jos Sinkiewicz.

Afmeldingen: Bep Hams, Lou Houben, Frans van Venrooy.

Ingekomen:
SAN houdt weer haar jaarlijkse inzamelingsactie en vragen of wij weer mee willen helpen door bij de verschillende winkels te gaan staan en mensen te vragen iets te kopen voor de voedselpakketten die zij voor de kerst uitdelen.
De actie is op 10 december van 11 tot 13 uur.
Huub stuurt een mail aan de leden of er leden zijn die hier aan deel willen nemen.
De winkels in Nuth worden al bezet door leden, mogelijk ook leden uit Hulsberg en Schimmert?

Notulen 13 september 2016.
Deze worden goedgekeurd door de leden.

Stand van zaken samenvoegen afdelingen in het kader van de herindeling
Richard en Jos zijn bereid toe te treden tot het nieuw te vormen bestuur. Schinnen en Onderbanken hebben nog niets ondernomen. Zij hebben aangegeven dat het partijbureau hier een rol in moet spelen. Hierop heeft Huub het partijbureau gebeld met die vraag en zij hebben hem weer doorverwezen naar Jasper Kuntzelaers.
Huub laat hem op schrift zetten hoe we nu verder moeten. Levert dit ook niks op dan het partijbureau vragen om de afdelingen van bovenaf te laten samenvoegen.

Raadszetel PvdA in Nuth
Joost heeft een gesprek gehad met Heuts en Jetten. Heuts eist dat de PvdA de coalitie gedoogd en Jetten eist zelfs dat Joost dit in een schriftelijke verklaring vastlegt. Hij zou dan niet het coalitieakkoord hoeven ondertekenen.
Joost pleit voor het “mee doen” in de politiek om zo herkenbaar te zijn voor de bevolking en als partij zichtbaar te blijven..

Reacties van de leden:
-Niet iemand op het pluche helpen die zetelroof heeft gepleegd.
-Als we instemmen met de eisen van de coalitie worden we totaal ongeloofwaardig en dit zal zeker zijn weerslag  krijgen in de verkiezingen.
-Wat is het verschil tussen gedogen of aansluiten bij de coalitie?
-Nu aansluiten bij partijen waarvan we na de verkiezingen hebben gezegd niet mee in een coalitie te willen en een partij die ons buiten de coalitie heeft gehouden maar nu weer in de nieuwe coalitie zit is totaal ongeloofwaardig.
-Als onafhankelijke partij in de raad prima, maar gedogen is niet te verkopen aan de kiezer.
– Soms toont het juist kracht een stap terug te doen.

Door de leden wordt het volgende besluit genomen:
Er wordt geen gedoogverklaring afgegeven niet mondeling of schriftelijk. Joost geeft door dat hij een positief kritisch raadslid zal zijn en niet zal aansluiten bij coalitie of oppositie en het partijprogramma zal volgen.

Rondvraag:
-Voorstel Richard en Jos vanaf nu laten toetreden tot het bestuur. Akkoord.
-Joost wil weten wat er van het fractiegeld betaald mag worden. Dit is momenteel niet aan de orde omdat we niemand in de raad hebben. Wel moet er nog verantwoording worden afgelegd over het geld dat al is besteed. Willy is daar mee bezig
-Lars neemt het initiatief om eens per maand een vorm van fractie te organiseren zolang we geen raadslid hebben.