Door op 15 maart 2016

Vernieuwde verkeerslichten provinciale weg centrum Nuth

Onze fractie heeft op 15 maart 2016 vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeente Nuth over de nieuwe verkeerslichten in het centrum van Nuth.

pastorijstraat

Inleiding
Op dinsdag 3 februari 2015 heeft onze fractie een motie ingediend waarbij een van de onderdelen was het verbeteren van de verkeersdoorstroming bij de verkeerslichten in het centrum van Nuth.

Hierbij was duidelijk aangegeven dat de wijziging in voorsorteervakken vanuit de Pastorijstraat niet optimaal tot hun recht kwamen als gevolg van een verkeerde (of niet optimale) afstelling van de verkeersregeling installatie (VRI)

In de door de raad vastgestelde notulen van bovengenoemde vergadering stelt wethouder Van den Heuvel mede dat de VRI eerder werden bijgesteld en “de installatie is nu optimaal ingericht. Het sluipverkeer is verminderd en de doorstroming is sneller. Als er een aparte optie moet komen voor rechtsaf, betekent dat een geheel nieuwe installatie. Kosten ongeveer € 300.000.”

Ons toenmalig Statenlid heeft hierop contact opgenomen met de verantwoordelijk gedeputeerde. Het bleek dat deze VRI voor circa € 125.000 vervangen kon worden. Dat de provincie, in tegenstelling tot de beantwoording door de portefeuillehouder, de vervanging van deze VRI voor haar rekening wilde nemen.

De gedeputeerde heeft zelfs contact laten leggen met wethouder Van den Heuvel en zijn ambtenaren om samen te zorgen dat de nieuwe VRI optimaal ingericht zou gaan worden.

Gedeputeerde Koppe was er veel aan gelegen om te zorgen dat de VRI zo optimaal en toekomstbestendig zou worden geplaatst en ingeregeld, mede met het oog op de aanleg van de buitenring PL.

Echter nu, ruim een jaar later én een half jaar na vervanging van de VRI, is het nog steeds niet mogelijk om vanuit de Pastorijstraat rechts af te slaan (op het moment dat het verkeer vanuit de Stationstraat “groen licht” heeft)

Omtrent bovenstaande heeft de Partij van de Arbeid fractie de volgende vragen:

1. Deelt het college van B&W dat de afstelling cq inrichting van de nieuwe VRI niet optimaal is?
2. Wat heeft het college van B&W bewogen om de afstelling niet in de geest van de ingediende motie van de Partij van de Arbeid uit te laten voeren?
3. Is het college van B&W van mening dat de provincie te veel “leading” is geweest en het college daarom te weinig inbreng heeft gehad?
4. Is het college breid om bij de beantwoording van deze vragen alle correspondentie met de provincie omtrent de VRI als bijlage toe te voegen?

Graag zien wij de schriftelijke antwoorden binnen de hiervoor gestelde termijn tegemoet.

Namens de Partij van de Arbeid,

Funs Pluijmaekers

fractievoorzitter