Door Richard Griffijn op 14 mei 2017

Uitnodiging Ledenvergadering PvdA – Beekdealen

Op 9 februari jl zijn de PvdA afdelingen van Onderbanken, Nuth en Schinnen opgegaan in een nieuwe afdeling genaamd PvdA Beekdaelen.
Deze afdeling is opgericht in verband met de op handen zijnde fusie van de gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen. Tijdens deze oprichtingsvergadering is een bestuur gekozen. Het bestuur wordt gevormd door 2 leden van elk van de oude afdelingen.
Voor Onderbanken zijn dit Leon Stevelmans en Carmen Snackers, voor Nuth  Richard Griffijn en Jos Sinkiewicz, en voor Schinnen Tiny Schonewille plus  een vacature.
Richard en Jos zijn tijdens de oprichtingsvergadering unaniem benoemd tot voorzitter respectievelijk penningmeester. Binnen het bestuur is Carmen benoemd tot algemeen secretaris.

Op 21 juni 2017 vindt een ledenvergadering plaats.
De vergadering start om 19.30 in gemeenschapshuis Oud Dorp in Amstenrade, Hagendorenweg 10.

Op de agenda staat
1. Opening
2. Vaststelling notulen oprichtingsvergadering 9 februari 2017
3. Vaststelling draaiboek gemeenteraadsverkiezingen 2018
4. Openstelling sollicitatie lijsttrekker en kandidaten gemeenteraadsverkiezingen
5. Vaststelling scoutingcommissie
6. Vaststelling kandidaatstellingscommissie
7. Pauze van 20.15 tot 20.30 uur
8. Presentatie door Harry Leunessen over “PvdA Beekdaelen en hoe nu verder”. Harry is voormalig wethouder van de gemeente Landgraaf.

Stukken zullen nog worden nagezonden.

Met vriendelijke groeten,

Secretaris,
Carmen Snackers

Voorzitter,
Richard Griffijn
06-30207204

Richard Griffijn

Richard Griffijn

3. Richard Griffijn       Nuth Geboren en getogen in Nuth Wat doe ik Ik ben werkzaam als adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu bij Ministerie van Defensie. Daarnaast ben ik actief in het verenigingsleven in Nuth. Sinds 6 jaar ben ik actief als ondersteuner van de PvdA-fractie. Ik ben actief in de politiek omdat ik ben opgegroeid

Meer over Richard Griffijn