26 januari 2015

PvdA steekt voelhoorns uit bij buurtverenigingen

Zaterdag 17 januari hebben de buurtverenigingen van Wijnandsrade besloten de handen in een te slaan. Door samen te werken zien zij dat er betere resultaten bereikt kunnen worden op diverse terreinen. Met name kunnen de samenwerkende buurtverenigingen sterker staan in een overleg met de gemeente.
Er werden afspraken gemaakt om op zeer korte termijn als buurtverenigingen bijeen te komen en te kijken hoe dit het beste gerealiseerd kan worden.

De afgevaardigden van de buurtverenigingen waren op uitnodiging van de PvdA bijeen in Café I gen Dörp.
De Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL) was er plus een grote delegatie van de PvdA met Nuther Statenlid Lars Kockelkoren, Provinciaal lijsttrekker Eric Geurts, de lokale fractie en het bestuur.
De Partij van de Arbeid heeft de afgelopen 4 jaar zeer frequent door alle kernen gekuierd om zo te zien wat er speelt in iedere kern. Toen werden ook veel dingen waargenomen, maar contact met burgers en organisaties bleek moeilijk. Vandaar dat de PvdA ervoor heeft gekozen om in 2015 met de buurtvereniging in de afzonderlijke kernen te gaan praten. Zij weten immers het beste wat er speelt in de buurten en kernen.

Alice Frijns en Jean Vroemen van de Vereniging Kleine Kernen Limburg gaven een presentatie over de ondersteuning en kansen die de VKKL kan bieden aan buurtverenigingen, burgerinitiatieven en spontaan ontstane samenwerkingsverbanden in kleine kernen.
Daarna waren de buurtverenigingen aan zet om aan te geven waar zij kansen, problemen en mogelijkheden zagen om zaken die spelen in Wijnandsrade aan te pakken. Een zeer uitgebreide lijst passeerde de revue. Dit varieerde van een slecht communicerende gemeente tot een ontbrekend straatnaambord en van hondenpoepoverlast tot slecht onderhoud van voetpaden.
Ook werd er gesproken over de nieuwe aanbesteding van het OV en het sluipverkeer door Wijnandsrade (en in het bijzonder Swier) dat alleen nog zal toenemen als gevolg van de Buitenring Parkstad Limburg.
Statenlid Lars Kockelkoren gaf aan te strijden voor openstelling van de op- en afrit A76 richting Heerlen. Hiertoe heeft hij een motie ingediend bij de behandeling in de Provinciale Staten. Tevens wordt mede door zijn inspanningen de verdiepte aanleg in Vaesrade gerealiseerd.
Raadslid Funs Pluijmakers gaf een toelichting op zijn inzet inzake het OV. Medio dit jaar wordt duidelijk hoe de aanbesteding gaat uitvallen voor de gehele gemeente Nuth, daarna is Provinciale Staten aan zet.

Gaande de discussie werd geconcludeerd dat er beter overleg moet zijn en dat ook de buurtverenigingen gezamenlijk in overleg moeten treden. Eensgezind werden er direct afspraken gemaakt over een gezamenlijk en gestructureerd overleg tussen de aanwezige buurtverenigingen.
Voorts concludeerden de 21 aanwezigen dat niet enkel de gemeente dient te communiceren, maar dat er vanuit de samenleving en de buurtverenigingen heel veel kansen zijn om, in goed overleg met de gemeente en provincie, initiatieven te ontplooien. De buurtverenigingen vonden het een geslaagde bijeenkomst met perspectief voor de toekomst.