11 oktober 2013

PvdA kandidaten

In de ledenvergadering van 10 oktober 2013 van de PvdA Nuth is het verkiezingsprogramma van de  PvdA besproken en vastgesteld.
Plannen met betrekking tot de verkiezingscampagne zijn besproken en door de leden akkoord bevonden.
Tenslotte zijn de eerste drie kandidaten voor de kandidatenlijst na goedkeuring door de leden aangewezen:

Plaats 1:   Funs Pluijmaekers, wethouder
Plaats 2:   Joost Geurts, fractievoorzitter PvdA fractie in Gemeenteraad
Plaats 3:   Richard Griffijn, RTG-lid namens de PvdA

Lou Houben, raadslid, heeft zelf besloten om zich niet meer verkiesbaar te stellen als kandidaat voor de Gemeenteraad.

Het bestuur zal het voorstel om de kandidatenlijst verder aan te vullen in de komende maanden uitwerken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frans van Venrooij, secretaris,
tel 045-4040 17 83  of mail: f.v.vanrooij@hetnet.nl