Door Huub Kockelkoren op 30 april 2016

PvdA gaat in gesprek met buurtverenigingen Hulsberg

Geacht bestuur,
De PvdA-afdeling Nuth heeft voor de zomer een bezoek aan de kern Hulsberg op haar agenda staan. Telefonisch heb ik hierover op zaterdag 30 april reeds contact gehad met de secretaris of contactpersoon.
De bedoeling van dit bezoek is een beeld te verkrijgen van het wel en wee in de kern Hulsberg en eventuele knelpunten te inventariseren.

Tot nog toe kuierden en wandelden we bij zo’n activiteit door het dorp en zochten contact met bewoners die we toevallig tegen kwamen en gingen het gesprek aan over voor- en tegenspoed in het dorp. We hebben niet de indruk dat dit optimaal is!

We denken, dat het bestuur van de buurtvereniging een beter beeld heeft van het reilen en zeilen van straat en buurten en precies weet wat de verbeterpunten zijn.

Ons verzoek is, uw kennis met ons te delen en met ons hierover in gesprek te gaan. De kernen Wijnandsrade en Nuth gingen al voor, met mooie afspraken.
Uw kennis draagt dan bij aan het functioneren van ons raadslid en commissie-leden:
– het beter, op inhoud, beoordelen van raadsvoorstellen
– het indienen van beter beargumenteerde en gedragen initiatief voorstellen.

Graag maken wij met U een afspraak om met U van gedachten te wisselen en eventueel het een en ander nader toe te lichten.
In het eerste telefonisch contact bleek de donderdagavond een voorkeur te hebben. Wij nodigen drie/vier bestuursleden per buurtvereniging uit voor donderdag 26 mei 2016 om 20.00 uur.

Rond half mei nemen wij telefonisch contact met u op, om de eerder genoemde afspraak concreet te maken; aantal bestuursleden dat deel neemt en de plek waar we elkaar ontmoeten etc..
Met vriendelijke groet,

Namens de PvdA afdeling Nuth
Huub Kockelkoren, voorzitter

 

Huub Kockelkoren

Huub Kockelkoren

Dhr.H. (Huub) Kockelkoren Huub.kockelkoren@kpnmail.nl Burg. Cremersstraat 1 6361 BP Nuth 045-5242997 06-23669909

Meer over Huub Kockelkoren