Door Huub Kockelkoren op 23 september 2016

Pluche belangrijker dan het nakomen van verkiezingsbeloftes

Vorige week heeft de algemene ledenvergadering van onze afdeling in ruime meerderheid een deelname aan de nieuw te vormen coalitie verworpen.
Deze democratische vorm van besluiten nemen is een groot goed binnen onze afdeling. Helaas heeft de heer Pluijmaekers hier geen begrip voor kunnen opbrengen en wil hij het besluit van de leden vergadering van de afdeling niet uitvoeren. Hij gaat een eigen fractie vormen, onder eigen naam. Dit terwijl hij bij de kandidaatstelling getekend heeft dat hij de reglementen van de partij respecteert!!

Het bestuur van de afdeling Nuth is dan ook diep teleurgesteld over het feit dat de heer Pluymaekers de zetel niet ter beschikking stelt aan de PvdA, temeer daar hij zelf te weinig voorkeursstemmen heeft gehaald om “op eigen kop” in de raad te komen. Hiermee beschaamt hij het vertrouwen van de PvdA stemmers en schaadt het aanzien van de politiek in Nuth nog veel meer.

Voorzitter Huub Kockelkoren: “weglopen als het moeilijk wordt, in een achterkamertje een nieuwe coalitie formeren, op ongehoorde wijze  mensen op staande voet ontslaan en dan weglopen.” Dit zijn zaken die niet binnen de Partij van de Arbeid Nuth thuishoren. Wij zullen de heer Pluymaekers dan ook bij ons landelijk bestuur voordragen voor royement van het PvdA-lidmaatschap”

Het restant van de raadsperiode tot aan de komende verkiezingen blijven wij, weliswaar zonder raadszetel, onze bijdragen leveren en zullen wij het herindelingsproces blijven volgen. Daarnaast gaan wij vanaf nu stevig aan de slag om te komen tot een sterke en sociale Partij van de Arbeid afdeling in de nieuwe gemeente.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact op nemen met Huub Kockelkoren.

Huub Kockelkoren voorzitter PvdA afdeling Nuth
Burg. Cremersstraat 1
6361 BP Nuth
Mobiel 06-53240939
huub.kockelkoren@kpnmail.nl

Huub Kockelkoren

Huub Kockelkoren

Dhr.H. (Huub) Kockelkoren Huub.kockelkoren@kpnmail.nl Burg. Cremersstraat 1 6361 BP Nuth 045-5242997 06-23669909

Meer over Huub Kockelkoren