4 juni 2016

Overleg Buurtverenigingen Hulsberg en PvdA afdeling Nuth

Donderdag 26 mei 2016 vond een overleg plaats met de Buurtverenigingen van Hulsberg.
Hieronder een verslag en actiepunten n.a.v. dit overleg:

Aanwezig:
Buurtvereniging “De Wissegracht”
J.Muijlkens (secretaris), M.Huntjens (bestuurslid), M.Larue (penningmeester), G.Houben (bestuurslid)
Buurtvereniging “De Vriendenkring Arensgenhout”
S.Habets (penningmeester), Y.Neven Limpens (bestuurslid), J.Nordhausen (secretaris)
Buurtvereniging”Het Goede Doel”
J.Janssen (secretaris), C.Janssen
Buurtvereniging “Aalbeek”
Isabella Janssen Ortmans (penningmeester), Peter Hoveling (voorzitter)

PvdA afdeling Nuth
Huub Kockelkoren (voorzitter), Lou Houben (bestuurslid), Lars Kockelkoren (RTG-lid), Funs Pluijmaekers (raadslid), Joost Geurts (RTG-lid), Willy Verboom, (penningmeester), Frans van Venrooij (secretaris)

Doel van de bijeenkomst.
Inzicht te krijgen welke problemen er spelen in de buurten en wat de PvdA kan betekenen bij de oplossing.

Buurtvereniging Aalbeek
Organiseert straatkermis, opbrengst is voor het onderhoud van het gemeenschapshuis.
Bij het aanvragen van de vergunning krijg je het gevoel dat je om een gunst vraagt.
Men heeft het gevoel dat men meer last van de gemeente heeft dan voordeel.
Rioleringsproblemen gemeld, niemand komt opdagen!
Men zou het op prijs stellen als men kon meedenken en in een dialoog met de gemeente
tot oplossingen kon komen.

Buurtvereniging “Het Goede Doel”
De opgeplakte wegmarkering in de Schoolstraat veroorzaakt een hinderlijk geluid als er voertuigen over rijden. Dit is gemeld, de gemeente onderneemt geen actie.
Men voelt zich niet serieus genomen, het is de verkeerde markering en men zou die niet moeten aanbrengen.

Buurtvereniging “De Wissegracht”
Bij de toegang van het kerkhof ligt veel zwerfafval en groeit veel onkruid.
Dit is geen visitekaartje voor de gemeente.
De bijbehorende parkeerplaats is verbeterd maar er groeit nu weer een zee van onkruid.
Hondenbezitters gooien hier de zakjes met uitwerpselen weg.
Funs Pluijmaekers pakt dit op.
Beleid m.b.t. huisvesting jongeren. In Hulsberg hebben jongeren geen mogelijkheden om een betaalbare woning te bemachtigen.
Jongeren moeten zich inschrijven.
Funs Pluijmaekers  signaleert dit bij de gemeente
Hoe kun je jongeren bij het buurtgebeuren betrekken.
Bij “De Wissegracht” heeft men 2 jongeren (22 en 25 jaar) in het bestuur.
De buurt “Wissegracht” is een zeer hechte gemeenschap.
Bij “Het Goede Doel” heeft men geen jongeren in het bestuur, men beschouwt dit als een algemeen probleem.

Buurtvereniging “Arensgenhout”
Op 6 juni wordt er een bijeenkomst over buurtpreventie georganiseerd; men maakt al gebruik van de “Buurt Whatsapp”, hier gaat een preventieve werking van uit.
Verkeerssituatie Diepestraat, Mesweg en Kampstraat.
Er wordt hier erg hard gereden, met name door motorrijders.
Funs Pluijmaekers kaart dit aan.
Ook bij de school is het vaak chaos, ouders zouden hun kinderen niet met de auto naar school moeten brengen.

Rondvraag
-Tijdens de bijeenkomst is er onderling overleg en worden er ervaringen uitgewisseld.
Men stelt vast dat hier ook in de toekomst behoefte aan is.
-Op het Europaplein is een fraaie AH gerealiseerd.
Het parkeerterrein is opgeknapt met o.a. een bijdrage van AH, maar helaas niet
vergroot.
-Het Puthuuske is een voorziening voor ouderen. Er is geen kookgelegenheid.
Men wenst echter samen te koken. Men zou een subsidie kunnen aanvragen bij de gemeente en daarbij advies laten uitbrengen door het   BPO (Burger Participatie Orgaan) in het kader van de WMO
-De stichting “Kleine Kernen” was uitgenodigd deel te nemen aan deze bijeenkomst.
Men was echter verhinderd. Er wordt informatie van hen uitgedeeld.
-Stichting “Wij Helpen”
Vrijwilligers bieden op allerlei terreinen hulp aan, men kan nog vrijwilligers gebruiken.
Aangeven over welke kwaliteiten men beschikt.
Degenen die hulp nodig hebben kunnen een beroep doen op de stichting. Zowel voor de vraag als het aanbieden van vrijwilligers hulp zal via de website gereageerd moeten worden, waar men zich dan aanmeld.

Frans van Venrooij, secretaris PvdA, afdeling Nuth.