24 oktober 2016

Nieuws van de PvdA-afdeling Nuth

Op dinsdag 13 september heeft de ledenvergadering, op aanvraag van het raadslid Funs Pluijmaekers, besloten niet deel te nemen aan de nieuwe op handen zijnde coalitie. Enerzijds konden wij niet beschikken over een coalitie-programma en anderzijds waren er nog diverse andere motieven die onze deelname aan die coalitie niet geloofwaardig maakte

Op vrijdag 16 september heeft op verzoek van de gewestvoorzitter Jacques Costongs, op de kamer van en in bijzijn van gedeputeerde Erik Geurts, een gesprek plaats gevonden waarbij ook Funs Pluijmaekers en Huub Kockelkoren namens de afdeling Nuth aanwezig waren. Tijdens het gesprek bleek Erik Geurts wel, door toedoen van Fons Heuts, over het coalitie programma te beschikken.

Het bestuur heeft daar vervolgens op zondag 18 september over vergaderd en kwam unaniem tot de conclusie, dat dit programma te weinig PvdA-standpunten bevatte om daar weer een ledenvergadering voorbij elkaar te roepen en over dit coalitie-programma te discussiëren /te beslissen.

Op maandag 19 september is dat telefonisch mede gedeeld aan Funs Pluijmaekers en Jacques Costongs.

Op dinsdag 20 september heeft Funs Pluijmaekers de raadsvoorzitter in de raad de mededeling laten doen, dat hij niet meer als raadslid van de PvdA in de raad zit, maar als vertegenwoordiger van de fractie Pluijmaekers.

In dezelfde week heeft Funs Pluijmaekers zich per e-mail bedankt als PvdA-lid bij onze afdelingssecretaris en bij het partijbureau in Amsterdam.

De huidige oppositie partijen, Groen Links, CDA en Leefbaar Nuth hebben ons uitgenodigd voor een gespreken en gaven aan het standpunt van de PvdA te waarderen en te willen kijken op welke wijze zij ons een stem in de raad zouden kunnen geven. Hierbij moet je niet direct denken aan een vertegenwoordiger van de PvdA, die iets in kan brengen, doch dat zij positief willen inspelen op voorstellen die door de PvdA worden aangekaart.

Aanvankelijk wilde het bestuur een leden vergadering bijeenroepen om leden bij te praten en met elkaar van gedachte te wisselen, doch op dit moment is het erg stil aan het front. Ook de samenwerking met de plaatselijke PvdA-afdelingen Schinnen en Onderbanken, vlot niet.

De bal daarvoor ligt bij de gewestvoorzitter Jacques Costongs en het partijbureau. De verhuizing van het partijbureau zal daar ongetwijfeld in meespelen.

Over enkele maanden zal er meer nieuws zijn en zullen er punten zijn om te bespreken. Tot dan wil het bestuur jullie informeren via e-mail. Wel kan worden gemeld dat twee leden van onze afdeling bereid zijn in het nieuwe bestuur van de gezamenlijke afdelingen Schinnen, Onderbanken en Nuth zitting te nemen.

Mocht je vragen hebben, dan kun je altijd bellen met de voorzitter Huub Kockelkoren 06-53240939 of een ander bestuurslid.