Door Joost Geurts op 10 maart 2014

Motie over het Doelgroepenvervoer

De PvdA zal dinsdagavond 11 maart tijdens de laatste raadsvergadering van de huidige regeerperiode een motie indienen over het doelgroepenvervoer.
Toelichting:
De gemeenten zijn belast met het regelen van vervoer voor doelgroepen b.v. voor kinderen die naar een speciale school vervoerd worden buiten de gemeentegrens. De kosten voor dit type vervoer zullen waarschijnlijk alsmaar stijgen omdat de gemeenten ook verantwoordelijk worden vanaf volgend jaar voor nog meer groepen die zijn aangewezen op vervoer op grond van de nieuwe WMO.
De organisatie voor dit vervoer bereidt de gemeente Nuth op dit moment voor. Hierbij kan gedacht worden aan het regelen van een (telefonisch) meldpunt, inhuren van bedrijven voor de verschillende ritten, regelen van de tijden voor het vervoer heen en terug etc.
Iets soortgelijks is de Provincie aan het opzetten in het kader van het Openbaar Vervoer tussen de verschillende kleine woonkernen. Gedacht kan worden aan het opzetten van ‘kleinschalig’ busvervoer tussen de kleinere woonkernen. Dat kleinschalig busvervoer noemt men wel ‘wens- of flex- of buurtbus’.
In de motie wordt het college opgeroepen samen met de Provincie na te gaan waar inverdieneffecten gerealiseerd kunnen worden, zowel voor de gemeente Nuth als voor de Provincie. Hierbij zou b.v. gedacht kunnen worden aan één telefonisch meldpunt voor zowel vervoer van doelgroepen (op kosten van de gemeente) als vervoer in het kader van het Openbaar Vervoer (op kosten van de Provincie Limburg).

motie doelgroepenvervoer

 

Joost Geurts

Joost Geurts

2. Joost Geurts      Wijnandsrade Ambitie voor de toekomst Waar ga ik me sterk voor maken? Bij de overdracht van taken aan de gemeenten met flinke bezuiningen, zal ik  me intensief inzetten voor de solidariteit tussen de burgers: de hulp en zorg moeten daar terecht komen waar de nood het hoogst is. Eigen activiteiten van burgers

Meer over Joost Geurts