Door Joost Geurts op 11 maart 2014

Initiatiefvoorstel inzake Markt en Dorpstraat te Nuth

De PvdA zal dinsdagavond 11 maart tijdens de laatste raadsvergadering van de huidige regeerperiode een amendement indienen n.a.v. het Intiatiefvoorstel van TROTS om allereerst een themabijeenkomst te beleggen voor de Raad over de in het Initatiefvoorstel van de PvdA opgesomde vragen.

In het Intiatiefvoorstel van TROTS  wordt voorgesteld meteen een werkgroep uit raads- en RTG-leden in te stellen na beantwoording van de vragen.
De PvdA pleit er in wezen voor om, aan de hand van de antwoorden van B&W op de door de Raad gestelde vragen, de richting te laten bepalen voor de opdracht aan een eventuele werkgroep.

Het amendement van de PvdA kunt u hier downloaden:
Initiatiefvoorstel inzake Markt en Dorpstraat te Nuth

Joost Geurts

Joost Geurts

2. Joost Geurts      Wijnandsrade Ambitie voor de toekomst Waar ga ik me sterk voor maken? Bij de overdracht van taken aan de gemeenten met flinke bezuiningen, zal ik  me intensief inzetten voor de solidariteit tussen de burgers: de hulp en zorg moeten daar terecht komen waar de nood het hoogst is. Eigen activiteiten van burgers

Meer over Joost Geurts