Door op 21 maart 2016

Vragen over geluidsoverlast carnavalsoptochten 2016

Aan de voorzitter van de raad van de gemeente Nuth

Nuth, d.d. 21 maart 2016

Onderwerp: geluidsoverlast carnavalsoptochten 2016

Geachte voorzitter,

Inleiding
Ook dit jaar was er weer fors geluidsoverlast bij diverse carnavalsoptochten in onze gemeente. Graag wil de PvdA hier enkele vragen over stellen.

Het college/de burgemeester  wordt naar aanleiding van het bovenstaande verzocht de volgende vraag, vragen schriftelijk  te beantwoorden:

1.    Is het college bekend, dat er klachten zijn over het geluidsniveau  tijdens carnavalsoptochten?
2.    Zijn er officiële klachten binnengekomen en hoeveel?
3.    Weet het college wat het hoogste geluidsniveau bij de verschillende optochten is geweest? Zo nee, wordt er niet gemeten dan?
4.    Kan het college de raad vertellen bij welk geluidsniveau gehoorbeschadigingen optreden?
5.    Is dit bij ouderen hetzelfde als bij jonge kinderen?
6.    Treedt bij pubers en jong volwassenen die veelal naast die muur van boxen lopen bij de carnavalswagens, ook gehoorbeschadigingen op?
7.    Voelt het college zich verantwoordelijk over en voor de volksgezondheid en veiligheid van inwoners, maar ook van bezoekers van festiviteiten in onze gemeente?
8.    wordt bij vergunningverlening van andere festiviteiten maximaal toegestane geluidsniveaus voorgeschreven?
9.    hoe hoog zijn daar de toegestane waardes, bijv. bij tentfeest in Arensgenhout en straks bij tentfeest in Vaesrade bij gelegenheid van het ZLF.

Graag zien wij de schriftelijke  antwoorden binnen de hiervoor gestelde termijn  tegemoet.

Namens de Partij van de Arbeid,

Fractievoorzitter,

A.A.B. Pluijmaekers