Door Joost Geurts op 11 februari 2017

Fractie van de PvdA stelt schriftelijke vragen over de gewijzigde verkeerssituatie Tiendstraat en Keelkampstraat

Aan het College van B&W van de gemeente Nuth
Deweverplein 1
6361 BZ Nuth

Nuth, donderdag 9 februari 2017

Betreft:          vragen artikel 42 R.v.O. inzake gewijzigde verkeerssituatie Tiendstraat & voorgenomen wijziging rijrichting Keelkampstraat

 

Geachte college,

Onlangs zijn de verkeersborden G05 (woonerf) verwijderd aan beide zijden van de Tiendstraat.

Hierover heeft onze fractie enkele vragen:

  1. Welke overwegingen heeft het college doen besluiten dit woonerf “op te heffen”?
  2. Is er overleg geweest met buurtbewoners (of bestuur van de buurtvereniging)?
  3. Is het juist dat, in de nieuwe situatie, de maximumsnelheid in dit straatje 50 km p/u bedraagt?

Medio 2016 zijn er kiss- & ride parkeerplaatsen aangelegd tegenover BS de Bolster aan de Keelkampstraat. Deze parkeerplaatsen werden “bewust” aan de overzijde aangelegd om zo kinderen veilig op de stoep te kunnen laten uitstappen.

Vandaag heeft ons het bericht bereikt dat de rijrichting van de Keelkampstraat omgedraaid gaat worden. Het is straks niet meer toegestaan om vanuit de Pastorijstraat af te slaan naar de Keelkampstraat.

Met betrekking tot uw voornemen hebben wij de volgende vragen:

  1. Welk voortschrijdende inzichten hebben u doen besluiten om nu, voor de tweede maal, binnen 1 jaar de situatie te wijzigen?
  2. Worden de kiss & ride zones verplaatst naar zijde van de school?
  3. Kunt u aangeven welke gevolgen deze wijziging gaat hebben voor de verkeersbeweging in de aansluitende straten en de Markt in Nuth?
  4. Heeft u, naast overleg met VVN en de Bolster, ook overleg gevoerd met buurtbewoners én met bewoners uit de straten welke mogelijk de gevolgen gaan ervaren van deze voorgenomen wijziging?
  1. Heeft u overwogen om in een straal van 150 meter rondom de scholen gedurende de aanvang en het einde van de schooldag een verbod in te stellen om te stoppen en/of te  parkeren? Niet alleen komt dit de verkeersveiligheid ten goede, kinderen gaan  ook meer bewegen (lopen/fietsen) én het bespaart een flinke financiële investering.
  1. Graag ontvangen wij een overzicht van navolgende kosten: kosten aanleg kiss & ride zone medio 2016 (incl. alle bijkomende kosten) kosten voorgenomen wijziging rijrichting

Graag ontvangen wij uw antwoorden (incl. motivering/toelichting) binnen de gestelde termijn.

Met vriendelijke groet,

Partij van de Arbeid

Joost Geurts

Joost Geurts

Joost Geurts

2. Joost Geurts      Wijnandsrade Ambitie voor de toekomst Waar ga ik me sterk voor maken? Bij de overdracht van taken aan de gemeenten met flinke bezuiningen, zal ik  me intensief inzetten voor de solidariteit tussen de burgers: de hulp en zorg moeten daar terecht komen waar de nood het hoogst is. Eigen activiteiten van burgers

Meer over Joost Geurts