Door op 25 februari 2014

Democratie in Nuth

Het gaat weer op de verkiezingen en dat zorgt voor de nodige reuring.
In Nuth en Omstreken van woensdag 19 februari werd verslag gedaan over de vragen vanuit de gemeenteraad over kaaspunten, marktkramen en een zitting van de belastingrechter gesteld.

Jammer was dat in N&O geen verslag werd gedaan van de beantwoording van de vragen.
In de raadsvergadering op dinsdag 11 februari, hebben de wethouders de betreffende vragen beantwoord. En daarbij werd helder en gedegen uitgelegd dat het niet altijd is zoals het uitziet of wordt gesteld.
Conclusie: Nuth stond niet voor schut en had vooraf een schriftelijk verweer ingediend.
En als jurist weet ik dat een rechter niet zit te wachten op een herhaling van hetgeen op papier staat.

Verder was er een ingezonden brief van een afscheid nemend RTG lid, ook hij moest zo nodig zijn collega raads- en RTG leden neerzetten als mensen die eigen belang nastreven. De vraag is dan ook hoe weet hij dat? Heeft hij een glazen bol? Of heeft hij de waarheid in pacht?
Als een ding wel duidelijk is dan is het wel dat belangenafweging nooit makkelijk is.
Waar de ene burger vraagt om het kappen van een boom, vanwege de vallende blaadjes en gebrek van lichtinval, daar vraagt de ander om bomen vanwege het groen en hun schaduw in de zomer.
Het overgrote deel van de raad is nadrukkelijk bezig met belangen van burgers en het algemeen belang. Burgers die zich de moeite nemen om een vergadering bij te wonen, merken dan ook hoe gedegen alles wordt voorbereid en dat wethouders het niet voor niks krijgen.
Ook onderling nemen de raadsleden elkaar de maat voor wat betreft integriteit en dat is ook goed.
Wat niet wegneemt dat er verschillende visies en verschillende waarden zijn, daar kunnen wij alleen maar respect voor hebben.
Juist in een democratie en een rechtstaat is respect voor elkaar en een kritisch houding van groot belang.
Het is een teken aan de wand dat 15 % van de raadsleden fysiek en verbaal worden bedreigd. Het is daarom essentieel dat wij in Nuth en in zijn gemeenteraad met respect voor elkaars mening met elkaar omgaan.

300px-Richard

Richard Griffijn
Kandidaat PvdA