14 oktober 2015

Bijeenkomst leden VONSS gemeenten

Maandag 2 november om half acht willen we in Gemeenschapshuis Wijnandsrade van gedachte wisselen over mogelijke vormen van samenwerking. Het hoeft en zal ook niet leiden tot een gemeenschappelijk visie. Het is echter goed de diverse in onze partij levende opvattingen te kennen ( ambtelijke samenwerking,  ambtelijke  fusie, herindeling en met welke gemeenten? ) en daarvan op de hoogte te zijn. Andere partijen zullen mogelijk standpunten van onze partij uit andere gemeenten aanhalen en dan is het handig die te kennen.
Namens de afdeling Nuth nodig ik de andere voorzitters uit deze uitnodiging uit te zetten en aan te bevelen bij de eigen afdelingsleden.

Komt allen op maandag 2 november om 19.30 uur naar het Gemeenschapshuis Wijnandsrade in de Oudenboschstraat.

Met vriendelijke groet en tot 2 november
Huub Kockelkoren voorzitter PvdA afdeling Nuth