Door op 15 november 2013

Beschouwing programmabegroting 2014

Donderdagmiddag en – avond op 12 november heeft een debat plaats gevonden over de begroting 2014 van de gemeente Nuth.
Op de agenda stond de beschouwing programmabegroting 2014.
Fractievoorzitter Joost Geurts verwoordde de bijdrage van de  PvdA-Nuth en diende 3 moties in die alle drie zijn aangenomen.
Deze moties zijn :
– deelname aan JeugdSportFonds Limburg
– kledingsorteerbedrijf
– pinautomaat

Een amendement over Meerjaren Raming 2014 – 2017 heeft hij tijdens het debat ingetrokken.
Onderdelen zullen midden volgend jaar opnieuw aan de orde komen.

beschouwing programmabegroting 2014

motie jeugd sport fonds Limburg

motie kledingsorteerbedrijf

motie pinautomaat