Door Joost Geurts op 10 maart 2014

Amendent over paracommerciële instellingen: sportkantines en gemeenschapshuizen

De PvdA zal dinsdagavond 11 maart tijdens de laatste raadsvergadering van de huidige regeerperiode een amendement indienen:
Nieuwe verordening paracommerciële instellingen inzake Drank- en horecawet.
Toelichting:
Het amendent over de paracommerciële instellingen gaat over sportkantines en gemeenschapshuizen. Deze voorzieningen zijn met steun van de gemeente van de grond gekomen, bovendien wordt het groot onderhoud van deze gebouwen onderhouden door de gemeente.
Waar de schoen wringt is, dat in deze voorzieningen alcoholhoudende drank geschonken wordt. De commerciële horeca-gelegenheden, b.v. café’s, zien dat als een ongewenste ontwikkeling ofwel als een oneerlijke concurrentie. De commerciële horeca moet zelf alle kosten voor het gebouw voor zijn eigen rekening nemen, zowel het groot onderhoud als
ook de inrichting. Bovendien werken in sportkantines en gemeenschapshuizen veelal vrijwilligers, terwijl in de commerciële horeca betaalde krachten werken voor rekening van de café-baas.
Aan die oneerlijke concurrentie wil de PvdA via dit voorstel iets doen. Daarbij denkt de fractie aan de volgende punten:
–    sportkantines mogen geen bijeenkomsten, zoals bruiloften en feesten houden;
–    sportkantines mogen alcoholhoudende drank schenken:
*    enkel en alleen gedurende door B&W tevoren aangegeven schenktijden, te onderscheiden naar de verschillende sporten;
*    gedurende een verengingsactiviteit, maximaal 4 maal per jaar en met een verbod hiervoor reclame te maken, vooraf gemeld aan B&W.
–    In gemeenschapshuizen mogen alleen dan bruiloften en feesten gehouden worden, als die vooraf gemeld zijn bij B&W.
–    Gemeenschapshuizen is het verboden reclame te maken voor bruiloften en feesten.
–    Gemeenschapshuizen mogen, na melding bij het college van B&W, alkoholhoudende drank schenken tijdens bruiloften en feesten.
–    Gemeenschapshuizen mogen alkoholhoudende drank schenken tijdens activiteiten van sociaal-culturele aard (b.v. een concert van de fanfare), waarbij men zich te houden heeft aan de openingstijden, zoals vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening.

amendement paracommerciële instellingen

 

Joost Geurts

Joost Geurts

2. Joost Geurts      Wijnandsrade Ambitie voor de toekomst Waar ga ik me sterk voor maken? Bij de overdracht van taken aan de gemeenten met flinke bezuiningen, zal ik  me intensief inzetten voor de solidariteit tussen de burgers: de hulp en zorg moeten daar terecht komen waar de nood het hoogst is. Eigen activiteiten van burgers

Meer over Joost Geurts