Door Joost Geurts op 28 december 2016

Amendement: verlengen lening stichting tot behoud kasteel Wijnandsrade

Betreft:  Raadsvoorstel m.b.t. verlengen lening stichting tot behoud kasteel Wijnandsrade

Agendapunt: 13

De raad van de gemeente Nuth bijeen op 20 december 2016

overwegende dat:
–    De besluittekst niet volledig is.

Besluit:

De lening van € 250.000,– aan Stichting tot behoud kasteel Wijnandsrade te verlengen onder de voorwaarden:
–    dat de lening in 30 gelijke delen jaarlijks wordt terugbetaald,
–    dat om de 5 jaar de rente opnieuw wordt vastgesteld, conform de marktrente.

en gaat over tot de orde van de dag.

Nuth,  11 maart 2014

Namens fractie PvdA
Dhr. J. Geurts

 

Joost Geurts

Joost Geurts

2. Joost Geurts      Wijnandsrade Ambitie voor de toekomst Waar ga ik me sterk voor maken? Bij de overdracht van taken aan de gemeenten met flinke bezuiningen, zal ik  me intensief inzetten voor de solidariteit tussen de burgers: de hulp en zorg moeten daar terecht komen waar de nood het hoogst is. Eigen activiteiten van burgers

Meer over Joost Geurts