3 oktober 2013

Algemene ledenvergadering – uitnodiging

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de ledenvergadering van onze afdeling.
Deze vindt plaats volgende week donderdag 10 oktober om 20.00 uur in het
Gemeenschaps- en Ontspanningsgebouw, Oudenboschstraat 50 Wijnandsrade.

AGENDA:
1)   Opening, vaststelling agenda
2)   Verslag ledenvergaderingen 7 maart 2013 ( telefonisch of per mail op te vragen bij de secretaris)
3)   Mededelingen
4)   Verkiezingsprogramma afdeling Nuth ( telefonisch of per mail op te vragen bij de secretaris)
5)   Verkiezingscampagne ( telefonisch of per mail op te vragen bij de secretaris)
6)   Vaststellen kandidatenlijst, deze wordt pas bekendgemaakt tijdens de vergadering.
7)   Korte terugblik op activiteiten: markt Nierhoven en wijkschouw Hulsberg en Nuth
8)   Rondvraag en sluiting van de vergadering

namens het bestuur,
Frans van Venrooij
telefoon 045-4041783
mobiel  06-57955653
f.v.venrooij@hetnet.nl