19 maart 2014

Voorbereiding verkiezing gemeenteraad 2014

In het najaar van 2012 heeft de afdeling besloten in 2014 deel te gaan nemen aan de gemeenteraadsverkiezing op woensdag 19 maart 2014.

Ook is toen een programmacommissie benoemd.
Bepaald is dat in september oktober het programma wordt vastgesteld en dat burgers daarbij worden betrokken.
Er vindt geen ledenraadpleging plaats voor verkiezing van de lijsttrekker.
Het afdelingsbestuur stelt voor december een ontwerp kandidatenlijst op en in december zal deze door de ledenvergadering worden vastgesteld.
Maandag 3 februari wordt de lijst ingeleverd op het gemeentehuis.