10 december 2013 | gemeentehuis

Voor de 2e helft van 2013 zijn de volgende vergaderingen gepland:

Ter voorbereiding op de raadsvergadering van 10 september a.s. vergadert de fractie van de PvdA op 20 augustus en 3 september in het gemeentehuis, aanvang telkens19.30 uur.

Ter voorbereiding op de raadsvergadering van 8 oktober a.s. vergadert de fractie van de PvdA op 19 september en 1 oktober in het gemeentehuis, aanvang telkens 19.30 uur .

Ter voorbereiding op de raadsvergaderingen van 5 én van 12 (begroting) november a.s. vergadert de fractie van de PvdA op 15 oktober en 29 oktober in het gemeentehuis, aanvang telkens 19.30 uur.

Ter voorbereiding op de raadsvergadering van 17 december a.s. vergadert de fractie van de PvdA op 28 november en 10 december in het gemeentehuis, aanvang telkens 19.30 uur.