10 april 2014, om 20:00 | Gemeenschaps- en Ontspanningsgebouw

Uitnodiging voor Ledenvergadering PvdA-Nuth

U wordt uitgenodigd voor de ledenvergadering van onze afdeling.
Deze vergadering vindt plaats op donderdag, 10 april, om 20.00 uur in het
“Gemeenschaps- en Ontspanningsgebouw”, Oudenboschstraat 50, te Wijnandsrade.

AGENDA:

1   Opening.
2   Mededelingen.
3   Notulen van de Ledenvergadering dd 4 januari 2014. Deze ontvangt U op korte termijn via e-mail.
4   Stand van zaken coalitie. Toelichting door Funs Pluijmakers.
5   Inhoudelijke evaluatie campagne en verkiezingen. Toelichting door Huub Kockelkoren.
6   “Bemanning” fractie en commissies. Toelichting door Huub Kockelkoren.
7   Plan van aanpak voor de komende 4 jaar. Toelichting Funs Pluijmakers en Huub Kockelkoren.
8   Financiele evaluatie verkiezingen. Ter vergadering een overzicht door Willy Verboom.
9   Financieel jaarverslag, inclusief verslag kas-controle-commissie.
10 Benoeming nieuwe kas-controle-commissie.
11 Campagne Europese verkiezingen. Toelichting door Funs Pluijmakers.
12 Statenverkiezing 2015. Toelichting door Lars Kockelkoren.
13 Wat verder ter tafel komt.

de secretaris,
Frans van Venrooij
telefoon 045 4041783
mobiel 06 57955653
f.v.venrooij@hetnet.nl