31 maart 2016, om 20:00 | Gemeenschapshuis Wijnandsrade in de Oudenboschstraat

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

De agenda voor deze vergadering luidt:

1.   Opening door de Voorzitter.
2.   Verslag van de ledenvergadering dd 13 november 2015.
3.   Mededelingen.
4.   Jaarrekening 2015.
5.   Kascontrolecommissie.
6.   Nieuwe bestuursleden.
7.   Afdelingsactiviteiten.
8.   Mededelingen uit de fractie.
9.   Rondvraag
10. Sluiting van de vergadering.

Het bestuur van de afdeling hoopt U allen op donderdag 31 maart
te ontmoeten.