24 november 2016, om 20:00 | Trefcentrum aan de Wilhelminastraat in Nuth

Ledenvergadering donderdag 24 november

Het bestuur van de afdeling nodigt haar leden uit voor een ledenvergadering.
Agenda:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Stand van zaken herindeling
4. Vraag van de coalitie/Joost Geurts
5. Wat verder ter tafel komt ofwel rondvraag