Welkom op de website van de PvdA afdeling Nuth

Op deze pagina’s zullen wij u zo goed mogelijk informeren over het doen en laten van de Partij van de Arbeid in onze gemeente.


PvdA Nuth is opgegaan in de nieuwe afdeling Beekdaelen

25 juli 2017

Op 9 februari jl zijn de PvdA afdelingen van Onderbanken, Nuth en Schinnen opgegaan in een nieuwe afdeling genaamd PvdA Beekdaelen. Deze afdeling is opgericht in verband met de op handen zijnde fusie van de gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen. Deze website wordt niet meer bijgehouden. Alle berichten en nieuwsitems over PvdA-fractie Nuth worden nu

lees verder »

“Verloedering dreigt in Nuinhofwijk Nuth”

10 juli 2017

In de afgelopen maanden is de PvdA fractie Nuth aangesproken door diverse inwoners op de grote leegstand en verloedering in de wijk Nuinhofstraat.. De Wonen Zuid komt maar niet in actie. Burgemeester en wethouders van Nuth geven aan niets te kunnen doen. PvdA fractie Nuth vindt dat actie nodig. De Nuinhofwijk is een “kolonie” opgericht

lees verder »

Uitnodiging Ledenvergadering PvdA – Beekdealen

door Richard Griffijn op 14 mei 2017

Op 9 februari jl zijn de PvdA afdelingen van Onderbanken, Nuth en Schinnen opgegaan in een nieuwe afdeling genaamd PvdA Beekdaelen. Deze afdeling is opgericht in verband met de op handen zijnde fusie van de gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen. Tijdens deze oprichtingsvergadering is een bestuur gekozen. Het bestuur wordt gevormd door 2 leden van

lees verder »

Woonvisie Nuth – “In gelul kun je niet wonen”

door Joost Geurts op 19 april 2017

Dinsdagavond 18 april 2017 staat het onderwerp woonvisie in de gemeente  Nuth op de raadsagenda. De Partij van de Arbeid heeft gedurende deze raadsperiode verschillende wijkschouwen gehouden, is met diverse buurtverenigingen in overleg geweest en is, met name in de kern Nuth, frequent aangesproken door haar inwoners dat de woningmarkt in Nuth ontzettend dreigt scheef

lees verder »

Bijdrage PvdA aan debat over herindeling

door Joost Geurts op 30 maart 2017

Tekst die Joost Geurts heeft uitgesproken tijdens de Raadsvergadering van dinsdag 28 maart 2017 Mevrouw de voorzitter, De gemeenteraad van Nuth zal vanavond een belangrijk besluit nemen, waar het gaat over  de verhouding burgers van Nuth – gemeente Nuth. In de kring van de PvdA Nuth wordt al sinds jaren gediscussieerd over de mogelijkheden en

lees verder »

Verslag opheffingsvergadering van de Afdeling Nuth van de Partij van de Arbeid

door Lou Houben op 11 februari 2017

Opheffingsvergadering van de Afdeling Nuth van de Partij van de Arbeid Aanwezig: mevrouw Verboom en de heren Geurts, Griffijn, Houben, Janssen, Kockelkoren(H), Kockelkoren(L) Afwezig: met kennisgeving mevrouw Harms en de heer Sinkiewicz   De voorzitter heet de aanwezigen welkom en meldt de afwezigheid van mevrouw Harms en de heer Sinkiewicz. Namens mevrouw Harms deelt de

lees verder »

Fractie van de PvdA stelt schriftelijke vragen over de gewijzigde verkeerssituatie Tiendstraat en Keelkampstraat

door Joost Geurts op 11 februari 2017

Aan het College van B&W van de gemeente Nuth Deweverplein 1 6361 BZ Nuth Nuth, donderdag 9 februari 2017 Betreft:          vragen artikel 42 R.v.O. inzake gewijzigde verkeerssituatie Tiendstraat & voorgenomen wijziging rijrichting Keelkampstraat   Geachte college, Onlangs zijn de verkeersborden G05 (woonerf) verwijderd aan beide zijden van de Tiendstraat. Hierover heeft onze fractie enkele

lees verder »

Beste leden van de afdelingen Onderbanken, Nuth en Schinnen

9 januari 2017

De besturen van de afdelingen ONS (Onderbanken, Nuth en Schinnen) nodigen alle leden uit voor de opheffingsvergadering van de afzonderlijke afdelingen Nuth, Schinnen en Onderbanken en de oprichting van  een nieuwe afdeling die het grondgebied van de nieuwe heringedeelde gemeente bestrijkt.  Dit zal gebeuren op donderdag 9 februari 2017 in het bezoekerscentrum Roode Beek, aan

lees verder »

Amendement: verlengen lening stichting tot behoud kasteel Wijnandsrade

door Joost Geurts op 28 december 2016

Betreft:  Raadsvoorstel m.b.t. verlengen lening stichting tot behoud kasteel Wijnandsrade Agendapunt: 13 De raad van de gemeente Nuth bijeen op 20 december 2016 overwegende dat: –    De besluittekst niet volledig is. Besluit: De lening van € 250.000,– aan Stichting tot behoud kasteel Wijnandsrade te verlengen onder de voorwaarden: –    dat de lening in 30 gelijke

lees verder »

Verklaring Joost Geurts bij aantreden als Raadslid op 20 december 2016

28 december 2016

Voorzitter, ‘Raadslid onder vergrootglas’. Na lezing van het artikel in de krant van vandaag dacht ik, dat de kop ook had kunnen luiden: ‘Raadslid tussen hamer en aambeeld’. Met dat beeld in mijn achterhoofd treed ik nu vandaag opnieuw in de gemeenteraad. Dank voor de toelating tot de raad. Mijn inzet is, op basis van

lees verder »